Sve lokacije
Ispostave
Buzet
Labin
Pazin
Poreč
Pula
Rovinj
Umag

Anamarija Šepuka Fiorentin

dr.med., spec.

mail@mail.hr
052 384 144
Palladiova 22, 52100 Pula
Anamarija Šepuka Fiorentin

dr.med., spec.

Medicinska sestra: Thea Akelić

Telefon: 052 384 144
Adresa: Palladiova 22,
52100 Pula
RADNO VRIJEME

parni datumi prijepodnevna smjena
neparni datumi poslijepodnevna smjena

subota: prema planu dežurstva

Prijepodnevna smjena 07:00 - 14:30
Vađenje krvi: 07:30 - 08:15
Rad s pacijentima 08:15 - 12:30
Dnevni odmor 10:00 - 10:30
Administracija: 12:30 - 13:30
Kućne posjete 13:30 - 14:30

Poslijepodnevna smjena 13:00 - 20:30
Rad s pacijentima 13:30 - 18:30
Dnevni odmor 16:00 - 16:30
Administracija: 18:30 - 19:30
Kućne posjete 19:30 - 20:30

052 384 144
Palladiova 22, 52100 Pula

Ana Vanjak

dr.med., spec.

ordinacija.vanjak@inet.hr
052 384 054
Palladiova 22, 52100 Pula
Ana Vanjak

dr.med., spec.

RADNO VRIJEME

neparni datumi - prijepodnevna smjena
parni datumi - poslijepodnevna smjena

Prijepodnevna smjena 07:00 - 14:30
Vađenje krvi: 07:30 - 08:15
Rad s pacijentima 08:15 - 12:30
Dnevni odmor 10:00 - 10:30
Administracija: 12:30 - 13:30
Kućne posjete 13:30 - 14:30

Poslijepodnevna smjena 13:00 - 20:30
Rad s pacijentima 13:30 - 18:30
Dnevni odmor 16:00 - 16:30
Administracija: 18:30 - 19:30
Kućne posjete 19:30 - 20:30

052 384 054
Palladiova 22, 52100 Pula

Astrid Bernaz Prajz

dr.med.

astrid.bernaz.prajz@idz.hr
052 857 929
Svetog Mikule 2, 52220 Labin
Astrid Bernaz Prajz

dr.med.

RADNO VRIJEME

ponedjeljak, utorak - poslijepodnevna smjena
srijeda, četvrtak, petak - prijepodnevna smjena
subota: 4. u mjesecu prijepodnevna smjena

Prijepodnevna smjena 07:00 - 14:30
Rad s pacijentima 07:30 - 13:30
Dnevni odmor 10:30 - 11:00
Kućne posjete 13:30 - 14:30

Poslijepodnevna smjena 13:00 - 20:30
Rad s pacijentima 14:30 - 19:30
Dnevni odmor 16:00 - 16:30
Kućne posjete 19:30 - 20:30

052 857 929
Svetog Mikule 2, 52220 Labin

Anica Vujović

dr.med.

anica.vujovic@pu.t-com.hr
052 219 284
Pula, Flanatička 27
Anica Vujović

dr.med.

RADNO VRIJEME

parni datumi- prijepodnevna smjena
neparni datumi- poslijepodnevna smjena

Prijepodnevna smjena 07:00 - 14:30
Rad s pacijentima 07:30 - 13:30
Dnevni odmor 10:30 - 11:00
Kućne posjete 13:30 - 14:30

Poslijepodnevna smjena 13:00 - 20:30
Rad s pacijentima 13:30 - 19:30
Dnevni odmor 16:00 - 16:30
Kućne posjete 19:30 - 20:30

052 219 284
Pula, Flanatička 27

Ariana Skočilić

dr.med.

ariana.skocilic@pu.t-com.hr
052 214 914
Palladiova 22, 52100 Pula
Ariana Skočilić

dr.med.

RADNO VRIJEME

neparni datumi - prijepodnevna smjena
parni datumi - poslijepodnevna smjena

Prijepodnevna smjena 07:00 - 14:30
Rad s pacijentima 07:30 - 13:30
Dnevni odmor 10:30 - 11:00
Kućne posjete 13:30 - 14:30

Poslijepodnevna smjena 13:00 - 20:30
Rad s pacijentima 13:30 - 19:30
Dnevni odmor 16:00 - 16:30
Kućne posjete 19:30 - 20:30

052 214 914
Palladiova 22, 52100 Pula

Ante Ivančić

dr.med.

milica.tihek@idz.hr
052 426 458
M.Gioseffi 2, 52440 Poreč
Ante Ivančić

dr.med.

RADNO VRIJEME

utorak, četvrtak i petak - prijepodnevna smjena
ponedjeljak i srijeda - poslijepodnevna smjena

Prijepodnevna smjena 07:00 - 14:30
Rad s pacijentima 07:30 - 13:30
Dnevni odmor 10:30 - 11:00
Kućne posjete 13,30-14,30

Poslijepodnevna smjena 13:00 - 20:30
Rad s pacijentima 13:30 - 19:30
Dnevni odmor 16:00 - 16:30
Kućne posjete 19:30 - 20:30

052 426 458
M.Gioseffi 2, 52440 Poreč

Anastazija Maksa Vidos

dr.med., spec.

ordinacija-maksa-vidos@net.hr
052 384 145
Palladiova 22, 52100 Pula
Anastazija Maksa Vidos

dr.med., spec.

RADNO VRIJEME

parni datumi poslijepodnevna smjena
neparni datumi prijepodnevna smjena
subota: prema planu dežurstva

Prijepodnevna smjena 07:00 - 14:30
Vađenje krvi: 07:30 - 08:15
Rad s pacijentima 08:15 - 12:30
Administracija: 12:30 - 13:30
Dnevni odmor 10:00 - 10:30
Kućne posjete 13:30 - 14:30

Poslijepodnevna smjena 13:00 - 20:30
Rad s pacijentima 13:30 - 18:30
Administracija: 18:30 - 19:30
Dnevni odmor 19:30 - 20:30
Kućne posjete 19:30 - 20:30

052 384 145
Palladiova 22, 52100 Pula

Aleksandra Mikulić

dr.med.

aleksandra.mikulic@idz.hr
052 857 997
Svetog Mikule 2, 52220 Labin
Aleksandra Mikulić

dr.med.

RADNO VRIJEME

srijeda, četvrtak, petak - prijepodnevna smjena
ponedjeljak, utorak- poslijepodnevna smjena
petak: 4. u mjesecu poslijepodne
subota: 4. u mjesecu prijepodnevna smjena

Prijepodnevna smjena 07:00 - 14,30
Rad s pacijentima 07:30 - 13:30
Dnevni odmor 10:30 - 11:00
Kućne posjete 13:30 - 14:30

Poslijepodnevna smjena 13:00 - 20:30
Rad s pacijentima 14:30 - 19:30
Dnevni odmor 16:00 16:30
Kućne posjete 19:30 - 20:30

052 857 997
Svetog Mikule 2, 52220 Labin

Ana Marija Prepelec

dr.med.

ana.marija.prepelec@idz.hr
052 865 417
Nedešćna, Koromačno
Ana Marija Prepelec

dr.med.

RADNO VRIJEME

AMBULANTA KOROMAČNO
Tel. 052 876 278
ponedjeljak, srijeda, petak 11:00 -15:00
Rad s pacijentima 11:00-14:00
Knjižice se primaju do 11:00
Za lijekove zvati od 11:30-13:00
Kućne posjete 14:00-15:00

AMBULANTA NEDEŠĆINA
Tel. 052 865 417
ponedjeljak, srijeda, petak 07:00 -10:00
Rad s pacijentima 07:30-10:00
Knjižice se primaju do 09:00
Za lijekove zvati od 08:00-09:00
Dnevni odmor 10:00-10:30

utorak 13:00 -21:00
Rad s pacijentima 13:30-19:00
Knjižice se primaju do 15:30
Za lijekove zvati od 14:00-18:30
Dnevni odmor 16:00-16:30
Kućne posjete 19:00-20:00

četvrtak 07:00 -15:00
Rad s pacijentima 07:30-13:30
Knjižice se primaju do 10:00
Za lijekove zvati od 09:00-12:30
Dnevni odmor 10:30-11:00
Kućne posjete 13:30-15:00

052 865 417
Nedešćna, Koromačno